SCCU calling Sweden
100 x 100.

 

 Ge ett gatubarn en bättre framtid för 2 kaffe latte i månaden… 

 Vad? 

Om Sverige kan bidra med 100 personer som kan avvara 100 kronor per månad (tänk två kaffe latte) har vi möjlighet att ge ett 30-tal barn chansen till en bättre framtid… 

Av en slump träffade jag, Helena Kulling, Joshua Allans Lugya för två år sedan. Han är grundaren till Street Child Care Uganda (SCCU), ett hem för gatubarn i ett slumområde i en förort till Kampala i Uganda. SCCU:s övergripande mål är att inge hopp och förbättra sociala och ekonomiska förhållanden för gatubarn och andra utsatta grupper. 

Joshua hade möjlighet att starta en klubb 2007 där gatubarn träffades för att spela fotboll på kvällarna. Den positiva energin som kom ut av detta inspirerade honom att starta SCCU tillsammans med några av sina vänner från livet på gatan. Idag driver SCCU ett flertal program, varav fotboll fortsättar att vara en av huvudaktiviteterna för att engagera barnen. 

Ca 30 barn bor för tillfället hos SCCU i åldrarna 3-16 år. Det är svårt att säga exakt då ingen är tvungen att bo fast på hemmet utan är fria att komma och gå som de vill. Det kommer även barn dagtid som inte bor där men som inte har någon som tar hand om dem hemma - de får allt stöd som SCCU kan ge och den mat som finns tillhands delas av alla som är där.

SCCU försöker ge barnen hopp och en framtid genom att se till att så många som möjligt får gå i skolan, se till att de som vill får spela fotboll med hopp om att ta sig fram på det sättet, det finns även slöjd och ett dansprogram där barnen lär sig traditionell dans. SCCU pratar också med barnen om vikten av hygien, hur man skyddar sig mot HIV och andra sjukdomar mm. Tanken är att ge barnen bästa möjliga förutsättningar att leva ett bra liv efter det att de lämnar centret.

SCCUs kärnvärderingar kan sammanfattas med frivillighet; samhällsansvar; barnfokus; transparens och ansvarsutkrävande; gemensamt ansvar och medverkan samt lika rättigheter/möjligheter samt icke-diskriminering.

SCCU liksom de flesta andra organisationer brottas med ett antal utmaningar i ambitionen att genomföra sin strategi och sina mål. En av de mest påtagliga är otillräcklig och osäker finansiering. SCCU strävar efter att bli finansiellt oberoende på ett långsiktigt hållbart sätt. För att nå dit krävs dock investeringar.

Jag försöker göra vad jag kan för att stödja SCCU, till exempel genom att skjuta till pengar eller att ordna aktiviteter som de annars inte skulle kunna göra. Jag har åkt och badat några gånger med barnen. De flesta hade aldrig sett en pool förut. Att se hur kul barnen hade i poolen var en obeskrivbar upplevelse. 

Jag kommer att fortsätta göra vad jag kan för SCCU, men tillsammans kan vi göra så mycket mer! 100 kronor i månaden märks knappt för gemene man i Sverige men kan förändra ett liv för ett barn i Uganda 

 
100 GIVARE
2 KAFFE LATTE
100 KR / MÅNAD
 

 Om 100 x 100 

Jag har följt SCCU:s arbete i över 2 år...

 

…och få har imponerat mer än alla de liknande organisationer som jag har arbetat med i Uganda. Med knappa resurser men med mycket energi, kärlek och frivillighetsanda har de lyckats skapat ett hem och inge hopp åt ett 30-tal barn som annars skulle varit hemlösa.

Alla bidrag till mitt svenska kontonummer kommer att föras över till SCCU en gång per kvartal – jag står själv för bankavgifter varför alla pengar når SCCU. Vid varje överföring publiceras ett kvitto på Facebook

100 x 100 räcker till att köpa...

...mat samt betala skolavgifter till det 30-tal barn som bor hos SCCU. Idag äter barnen ibland bara 1-2 mål om dagen. Vissa barn går i skolan och andra inte.

 

 ”En av de svåraste prioriteringarna är att bestämma vilka barn som ska få gå i skolan och inte när pengarna inte räcker till.” säger Joshua.

Följ vårt arbete och vad som händer på barnhemmet på Facebook. Gilla och dela gärna så fler får upp ögonen för oss.

  • Facebook Social Icon
  • Facebook Social Icon
Börja hjälpa ett gatubarn idag!

Gör din överföring idag genom: 

Bank: Handelsbanken 

Kontoinnehavare: Helena Kulling 

Kontonr.956 248 608, clearing nr. 6138 

Swiftcode: HANDSESS 

Valuta: SEK

Vad: 100 sek stående månadsöverföring 

 

Glöm inte skriva ditt namn. 

 

Pengar transfereras varje kvartal till SCCU.

 Varför SCCU? 

 

“…med mycket kärlek, passion, energi och frivillighetsanda …” 

VARFÖR STÖDJA SCCU?

Du kan vara säker på att alla pengar går till rätt sak – d.v.s. direkt till gatu-barnen under SCCU:s stöd utan omkostnader.

 Till skillnad från många andra liknande initiativ har SCCU lyckats etablera en långsiktigt hållbar organisation och har funnits i någon form sedan 2007. Det finns redan en struktur och organisation på plats med dedikerade ledare, volontärer och medlemmar. Nätverk för påverkansarbete i kommunen är etablerat. SCCU har erhållit donationer i form av till exempel en byggnad där det administrativa centret finns och där ett 30-tal barn samt grundaren Joshua bor. 

En av de största utmaningarna är dock en stabil tillgång till intäkter. Ugandiska staten bidrar inte med någonting. Barnen uppträder genom dansföreställningar som de tar betalt för. Det finns sporadiska donatorer. Men det saknas resurser. 

SCCU kommer att fortsätta finnas med eller utan ditt stöd – detta är dock en fantastisk chans att göra skillnad och vi hoppas att du tar den...

    Mer information och kontakt    

Om du inte vill bli månadsgivare går det bra att ge ett engångsbidrag eller att donera tillgångar eller fotbollskläder – särskilt skor behövs – begagnade går fint. 

För mer information kan du ringa till SCCU på telefon +256 754 39 45 31 eller skicka ett email till streetchild@rocketmail.com eller helenakulling@yahoo.com.

Se nedan för mer information

  • Facebook Social Icon
Hör gärna av dig till oss om du har frågor och funderingar

Klart! Meddelandet skickat. Vi återkommer så snart vi har möjlighet.